Home Technosoft blog & nieuws Nieuwe certificering software

Nieuwe certificering software

 

"Het programma Kolomwapening heeft nu ook het KOMO certificaat."

Gecertificeerde software geeft u meer zekerheid bij constructief advies.

<span id=Nieuwe certificering software">
structural-engineering
Delen

Liggers en Kolomwapening weer gecertificeerd.

Technosoft is ook in 2019 weer KOMO gecertificeerd. De Kolomwapening betonmodule en de Liggers betonmodule zijn door KIWA gecertificeerd en wederom akkoord bevonden.

Wat betekent certificering van software?

De KIWA certificering houdt in dat Technosoft zich aan de richtlijnen van de  BRL 0207 houdt en jaarlijks gecontroleerd wordt. Na certificering krijgen we van KIWA het KOMO certificaat toegekend. Praktisch gezien betekent dit dat wij als Technosoft, met de betonnorm in de hand, alle beslispaden in de norm aflopen en in stroomdiagrammen opnemen. Hierdoor kunnen de auditeurs van KIWA precies volgen welke normregels geprogrammeerd zijn. Het  is ook duidelijk hoe deze normregels gedekt zijn door voorbeelden en de antwoorden die daar uit dienen te komen. Het inzichtelijk maken van de programmering van de normregels is een grote klus, maar het verhoogt de kwaliteit van onze software. Daarom vinden wij het meer dan de moeite waard om dit te blijven doen. Naast de kwaliteit van de software verhoogt het ook de expertise van onze medewerkers die eraan werken. Door alle normpaden af te lopen weten ze steeds beter hoe de klant, met de norm in de hand, tot bepaalde vragen komt. Hierdoor kunnen wij beter antwoord geven op de vragen die u ons stelt.

Testset gecertificeerde rekensoftware

Waarom heeft certificering zin?

In feite kan iedereen, met elk willekeurig spreadsheet in de hand, een berekening maken en indienen. Maar zijn daarmee de uitgangspunten van het spreadsheet ook duidelijk? Volgt het spreadsheet de laatste aanpassingen van de norm en is de kwaliteit van implementatie van deze norm in het spreadsheet zodanig dat er op vertrouwd kan worden? De KIWA certificering draagt op deze manier bij aan het vertrouwen dat u en wij stellen in onze software. Ook biedt het u als klant van Technosoft de mogelijkheid om aan externe partijen duidelijk te maken dat u gebruik maakt van KOMO gecertificeerde software.

  • Meer zekerheid bij constructief advies.
  • meer vertrouwen van bevoegd gezag.
  • Efficiëntie bij uw werk met gevalideerde software.
  • Concurrentie voordeel door bewijs van professioneel gereedschap.
  • Bij andere, bouw gerelateerde, markten (producten) gebruikelijk en dus ook voor software.

Het kwaliteitscertificaat en de productomschrijvingen waarin de precieze certificering is omschreven zijn gewoon te downloaden vanaf onze website.

  • Download de productomschrijving voor Liggers.
  • Download de productomschrijving voor Kolomwapening.

Wilt u meer informatie of wilt u informatie hebben over een specifieke normimplementatie, neem dan contact op met onze service- of salesafdeling.

Proeflicentie aanvragen van Technosoft rekensoftware

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen van Technosoft in je mailbox.