AxisVM - NEN 8700

 

"NEN 8700 voor bestaande bouw en verbouw"

<span id=AxisVM - NEN 8700">
structural-engineering
Delen

Reken met AxisVM nu ook voor de bestaande bouw of verbouw. 

U als constructeur zal naast het ontwerpen van nieuwe gebouwen ook actief zijn op het gebied van herbestemmen van bestaande gebouwen. Voor het toetsen van deze gebouwen is de NEN 8700 van kracht.

Sinds AxisVM X5 R4e is het mogelijk om automatisch de volgens NEN 8700 van toepassing zijnde belastingcombinaties te laten genereren. De belastingcombinaties kunnen gegenereerd worden voor “Verbouw” en “Afkeuren” en voor toetsing voor gebouwen waarvan de omgevingsvergunning is afgegeven op basis van “Bouwbesluit 2003” of daarvoor of op basis van een recenter Bouwbesluit.

AxisVM NEN 8700

AxisVM X5 - R4f kunt u downloaden vanuit AxisVM door middel van het selecteren van de optie “Internet update van AxisVM” in het pull down menu “Help”.