Horizontaal belaste palen

 

"Nieuw: Een totaaloplossing voor het berekenen van horizontaal belaste palen!"

Het product "horizontaal belaste palen" is een nieuwe module binnen het bestaande programma "Paalfunderingen".

<span id=Horizontaal belaste palen">
structural-engineering
Delen

Waarom een nieuwe geïntegreerde oplossing?

Technosoft levert al jaren geotechnische programmatuur voor het berekenen van damwanden, paalfunderingen en funderingen op staal. Deze programmatuur onderscheidt zich in de markt door de gebruiksvriendelijke userinterface en uitstekende rapportage functionaliteit. Snel en overzichtelijk! Dat geldt ook voor deze nieuwe module.

Al meerdere jaren maken constructeurs berekeningen van horizontaal belaste palen met allerlei verschillende rekenprogramma’s, variërend van Excel-rekenbladen tot geavanceerdere EEM-berekeningen en vaak ook nog combinaties van diverse producten. Zo wordt voor het berekenen van de krachten in de paal bijvoorbeeld gewerkt met een damwandenprogramma waar afgeweken wordt van de standaard rekenmethode om de “schelp-werking” van palen mee te kunnen nemen. Voor het berekenen van de wapening in de funderingspaal wordt weer gebruikt van een beton-doorsnede programma, zoals Technosoft MN-Kappa of Technosoft Kolomwapening.

CUR 228

Met het verschijnen van de CUR publicatie 228 “Ontwerprichtlijn door grond horizontaal belaste palen”, kwam er een richtlijn op de markt waar de verschillende mogelijke rekenmethodes beschreven zijn. Vanuit de aannemers in de funderingsbranche, verenigd in de NVAF, kwam steeds vaker de vraag naar voren om een product te ontwikkelen, waarmee een berekening gemaakt kan worden voor funderingspalen die horizontaal belast worden inclusief wapeningsberekening. Eén geïntegreerd product waarmee ook één overzichtelijk berekeningsrapport gemaakt kan worden.

Wat heeft het programma te bieden?

“Een gebruiksvriendelijke en geïntegreerde oplossing voor het berekenen van horizontaal belaste palen met een duidelijke rapportage-functionaliteit!”, dat was de vraag uit de markt! Het programma biedt naast geotechnische berekening om de krachtswerking in de paal te bepalen, ook de betonberekening voor de bepaling (of controle) van de wapening in de paal ten gevolge van de belastingen op de “paalkop”.

Bodemprofiel

Om de berekening te kunnen maken moet de gebruiker eerst de samenstelling van de grond invoeren. Dit bodemprofiel kan gemakkelijk ingevoerd worden in een tabel. De karakteristieke waarden van de grondsoorten uit tabel 2b (NEN9997-1:2011+C1:2012 art 2.4.5.2) kunnen standaard gebruikt worden, maar kunnen ook door de gebruiker aangepast worden.
Indien er geen bodemprofiel beschikbaar is, maar wel een sondering, dan kan op basis van de conusweerstand of het wrijvingsgetal ook een bodemprofiel gegenereerd worden.

Berekenen van beddingsconstanten en maximale passieve korreldruk

Indien het bodemprofiel bekend is, bepaalt het programma de elasticiteitsmodules per grondlaag. De diameter van de paal is nodig om met behulp van een empirische formule volgens Ménard de horizontale beddingconstante per grondlaag te kunnen bepalen. Door gebruik te maken van deze methode, wordt er rekening gehouden met de schelpwerking. Volgens de methode van Brinch Hansen wordt de maximale passieve korreldruk berekend.

Krachtswerking op de paal

Met behulp van een zogenaamde raamwerk-berekening, waar de weerstand van de grond als niet-lineaire veerkarakteristieken op de paal worden meegenomen , worden de paalkrachten (momenten, dwarskrachten en verplaatsingen) berekend. De stijfheid van de paal, afhankelijk van diameter, materiaal en aanwezige wapening wordt ook door het programma ook meegenomen.

Ontwerpen of controleren van paalwapening

Het programma kan op basis van een iteratieproces de benodigde wapening zelf bepalen, afhankelijk van de krachtswerking en paalafmetingen. Tevens kan het programma op basis van de door de gebruiker opgegeven wapening controleren of de paal sterk genoeg is om de krachten op de paalkop op te kunnen nemen.

Overzichtelijke rapportage

Het programma beschikt vanzelfsprekend over een zeer gebruiksvriendelijke, overzichtelijke en complete rapportage functionaliteit, zoals u die van Technosoft gewend bent.

Voor wie is dit product ontwikkeld?

Ingenieursbureaus die voor de funderingsberekeningen van gebouwen een inschatting moeten maken welk type paal het best toegepast kan worden. Al in de ontwerpfase, kan de adviseur met dit programma snel en gemakkelijk een duidelijk advies geven. De aannemer of paalleverancier die de palen gaat plaatsen en daar een detailberekening voor de controlerende instantie voor moet aanleveren, beschikt met dit programma over een zeer snel en compleet programma. Vanzelfsprekend kan ook de vergunningsverlener of controlerende instantie met dit programma inzicht krijgen in de krachtswerking op funderingspalen die op gaat treden door horizontale krachten.

Introductie-aanbieding

Indien u al beschikt over het programma “Technosoft Paalfunderingen”, bieden wij u een interessante introductie-aanbieding.
Bel hiervoor met onze sales-afdeling op 0570-68 29 00.

Proeflicentie aanvragen van module horizontaal belaste palen