Home Technosoft blog & nieuws over rekensoftware Nieuwe certificering staalmodules

Nieuwe certificering staalmodules

 

"Technosoft neemt het initiatief tot certificering van rekensoftware voor staalconstructies"

<span id=Nieuwe certificering staalmodules">
structural-engineering
Delen

Binnenkort ook gecertificeerde staalmodules

Technosoft heeft zelfstandig het initiatief genomen om naast de beton-modules nu ook de staal-modules te certificeren. Omdat er voor de staal-modules nog geen BRL (Beoordelingsrichtlijn) beschikbaar isneemt Technosoft het initiatief om deze BRL op te stellen. 

Ons doel hiermee is om met een KOMO productcertificatie onze kwaliteit en betrouwbaarheid te borgen. Dit is voor onszelf natuurlijk erg belangrijk, maar ook voor u als gebruiker. 

Technosoft is voorstander van het certificeren van Rekenprogrammatuur. Kiwa is de organisatie die de Eurocode Rekenprogrammatuur van een KOMO® productcertificaat kan voorzien 

Wat heeft u aan het KOMO productcertificaat?

  • Zekerheid bij constructief advies
  • Vertrouwen door bevoegd gezag
  • Efficiëntie bij uw werk met gevalideerde software
  • Concurrentie voordeel door bewijs van professioneel gereedschap
  • Bij andere markten (producten) gebruikelijk en dus ook voor software
  • Privatisering controlerende instanties biedt mogelijkheden 

Kiwa Komo logoMet een KOMO® productcertificaat laat een organisatie zien efficiënt en veilig te werken, dat (werk)processen beheerst worden en dat gestreefd wordt naar een duurzame onderneming. Zo verkleint een organisatie risico's en verbetert de kwaliteit van een bedrijf, producten en medewerkers.

Kiwa is een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering verzorgt. Kiwa creëert vertrouwen in organisaties, producten, diensten, processen, management-systemen en medewerkers door de kwaliteit van alles wat organisaties doen zichtbaar en meetbaar te maken. Zo helpt Kiwa organisaties de kwaliteit te verbeteren